Nijmeegs Studentenorkest

Het bestuur van het Nijmeegs Studentenorkest bestaat uit zeven enthousiaste orkestleden. Elk half jaar wordt er een nieuw bestuur ingestemd. Het bestuur van 2022-II heeft zich als volgt geconstitueerd:

  • Marten Slotboom – Voorzitter
  • Lotte van Straaten  – Secretaris
  • Diederik de Vries – Penningmeester
  • Jasmien Salama – Orkestchef
  • Dagmawit Vollema – Acquisiteur
  • Reina de Groot – Logisticus
  • Pieter Beutler – Perschef

Voorzitter – Marten Slotboom
De voorzitter houdt overzicht over alles wat er in de vereniging gebeurt. Verder is het voorzitter het gezicht van de vereniging en onderhoudt hij of zij het contact met dirigent en solisten.

Secretaris – Lotte van Straaten
De secretaris gaat over alle communicatie in en om de vereniging. Verder helpt hij of zij de voorzitter bij zijn of haar taken en houdt hij of zij het ledenbestand bij.

Penningmeester – Diederik de Vries
De penningmeester gaat over de financiën van de vereniging. Hij of zij stelt de begroting op en beheert de contributie, subsidies en declaraties. Verder gaat hij of zij over het contact met vrienden van het orkest en donateurs.

Orkestchef – Jasmien Salama
De orkestchef zorgt ervoor dat we elk concert met een volledige bezetting kunnen spelen. Hij of zij regelt audities en benadert en coördineert de gastspelers.

Acquisiteur – Dagmawit Vollema
Het bestuurslid acquisitie zamelt gericht geld in voor het orkest, door het aanbieden van ensembles voor feesten of plechtigheden en door het aanschrijven van fondsen en sponsoren.

Logisticus – Reina de Groot
Het bestuurslid logistiek regelt de wekelijkse repetitieruimtes en accommodaties voor repetitieweekenden en feesten. Verder gaat hij of zij over het vervoer en de verhuur van instrumenten.

Perschef- Pieter Beutler
De perschef regelt de PR van het orkest. Dit houdt in dat hij of zij de sociale media van het orkest beheert en onder andere verantwoordelijk is voor programmaboekjes, posters en flyers.