Bestuur

Bestuur 2019-II

Het bestuur van het Nijmeegs Studentenorkest bestaat uit vijf of zes enthousiaste orkestleden. Elk half jaar wisselt de helft van het bestuur. Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:

  • Lisa van Dongen – Voorzitter
  • Pieter Beutler – Secretaris
  • Jet van Dijk – Penningmeester
  • Femke Kuiper – Orkestchef
  • Tim Huijbregts – Logistiek
  • Fabian Engelsman – Acquisiteur

Voorzitter – Lisa van Dongen
De voorzitter houdt overzicht over alles wat er in de vereniging gebeurt. Verder is het voorzitter het gezicht van de vereniging en onderhoudt hij of zij het contact met dirigent en solisten.

Secretaris – Pieter Beutler
De secretaris gaat over alle communicatie in en om de vereniging. Verder helpt hij of zij de voorzitter bij zijn of haar taken en houdt hij of zij het ledenbestand bij.

Penningmeester – Jet van Dijk
De penningmeester gaat over de financiën van de vereniging. Hij of zij stelt de begroting op en beheert de contributie, subsidies en declaraties. Verder gaat hij of zij over het contact met vrienden van het orkest en donateurs.

Orkestchef – Femke Kuiper
De orkestchef zorgt ervoor dat we elk concert met een volledige bezetting kunnen spelen. Hij of zij regelt audities en benadert en coördineert de gastspelers.

Logisticus – Tim Huijbregts
Het bestuurslid logistiek regelt de wekelijkse repetitieruimtes en accommodaties voor repetitieweekenden en feesten. Verder gaat hij of zij over het vervoer en de verhuur van instrumenten.

Acquisiteur – Fabian Engelsman
Het bestuurslid acquisitie zamelt gericht geld in voor het orkest, door het aanbieden van ensembles voor feesten of plechtigheden en door het aanschrijven van fondsen en sponsoren.

Algemeen bestuurslid (vacant)
Het algemeen bestuur regelt zaken die niet onder de taken van een ander bestuurslid vallen. Daarnaast ondersteunt een algemeen bestuurslid bij de taken van de andere bestuurders.