Bestuur

Bestuur 2018-II
Het bestuur van het Nijmeegs Studentenorkest bestaat uit vijf of zes enthousiaste orkestleden. Elk half jaar wisselt de helft van het bestuur. Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld:
  • Sanne van Dijk – Voorzitter
  • Anna Bolhuis – Secretaris
  • Evert-Jan Hekkelman – Penningmeester
  • Laura de Valk – Orkestchef
  • Marie Klok – Logistiek
  • Fabian Engelsman – Acquisiteur
Voorzitter – Sanne van Dijk De voorzitter houdt overzicht over alles wat er in de vereniging gebeurt. Verder is het voorzitter het gezicht van de vereniging en onderhoudt hij of zij het contact met dirigent en solisten. Secretaris – Anna Bolhuis De secretaris gaat over alle communicatie in en om de vereniging. Verder helpt hij of zij de voorzitter bij zijn of haar taken en houdt hij of zij het ledenbestand bij. Penningmeester – Evert-Jan Hekkelman De penningmeester gaat over de financiën van de vereniging. Hij of zij stelt de begroting op en beheert de contributie, subsidies en declaraties. Verder gaat hij of zij over het contact met vrienden van het orkest en donateurs. Orkestchef – Laura de Valk De orkestchef zorgt ervoor dat we elk concert met een volledige bezetting kunnen spelen. Hij of zij regelt audities en benadert en coördineert de gastspelers. Logisticus – Marie Klok Het bestuurslid logistiek regelt de wekelijkse repetitieruimtes en accommodaties voor repetitieweekenden en feesten. Verder gaat hij of zij over het vervoer en de verhuur van instrumenten. Acquisiteur – Fabian Engelsman Het bestuurslid acquisitie zamelt gericht geld in voor het orkest, door het aanbieden van ensembles voor feesten of plechtigheden en door het aanschrijven van fondsen en sponsoren. Algemeen bestuurslid (vacant) Het algemeen bestuur regelt zaken die niet onder de taken van een ander bestuurslid vallen. Daarnaast ondersteunt een algemeen bestuurslid bij de taken van de andere bestuurders.